De Gouwaert is een School op Seef!

Onze school vindt verkeerseducatie belangrijk. Daarom besteden wij hier veel aandacht aan. Wij willen daarmee voldoen aan de geldende kerndoelen zoals die in de wet op het basisonderwijs zijn geformuleerd.
Maar een belangrijkere reden om kwalitatief hoogwaardig verkeersonderwijs aan te bieden is, dat dit naar onze overtuiging een belangrijke bijdrage levert aan de stapsgewijze ontwikkeling van onze leerlingen tot veilige, zelfstandige verantwoordelijke verkeersdeelnemers.
Wij kiezen ervoor om binnen het Zuid-Hollandse programma “School op Seef” bij te dragen aan de veilige, zelfstandige mobiliteit van kinderen. Daarom bieden wij hen in veel leerjaren actuele verkeerseducatie, zowel theorie als praktijk. Daarnaast onderhouden we regelmatig contact met de ouders, om verkeersonderwijs en -opvoeding optimaal op elkaar af te stemmen, en werken we samen met de gemeente en andere organisaties om de omgeving van de school en de routes van de kinderen zo veilig mogelijk te krijgen en te houden.

Neem ook eens een kijkje op http://www.schoolopseef.nl/.
Uit het fotoboek

DSCN1982 DSCN1980 DSCN1977 DSCN1971 DSCN1965
DSCN1981 DSCN1979 DSCN1974 DSCN1968 DSCN1963

Laatste Nieuws