Groep 3-4-5


Om de overgang voor de leerlingen van groep 3 niet te groot te maken, mogen ze nog geregeld bij de kleuters op “visite”. Natuurlijk wordt dit gedurende het schooljaar langzaam afgebouwd. Op donderdag staat juffrouw Milou voor de klas en op de andere dagen juffrouw Ina.

Elke dag krijgen de leerlingen les in rekenen, taal, lezen, spelling, schrijven, woordenschat en begrijpend lezen. Bij het vak begrijpend lezen werken wij met Nieuwsbegrip, bij Nieuwsbegrip wordt er altijd een actueel onderwerp behandeld. Het technisch lezen is zeker voor groep 3 en 4 erg belangrijk! Groep 3 leert lezen met de methode “Veilig Leren Lezen”. Taal, lezen en begrijpend lezen zit allemaal verwerkt in deze methode. Tegelijkertijd met het aanleren van de nieuwe woorden, leren ze ook meteen de schrijfwijze van de letters. Dit doen we met de methode ”Pennenstreken”. Groep 4 gaat verder met het technisch lezen waar ze gebleven waren in groep 3. We gebruiken voor het voortgezet technisch lezen de methode ”Estafette”. Deze methode wordt door de hele school gebruikt. Daarnaast lezen we ook in bibliotheekboeken, gedichten, strips, kranten enzovoort. Bij elk vak is er de mogelijkheid om te differentiëren in niveau en tempo van elke leerling. Ook de leerlingen waarbij het leren erg gemakkelijk afgaat ( meer begaafden), krijgen extra aandacht onder andere met een verrijkingsmap waarin verschillende opdrachten staan. Verder is het gebruik van computers niet meer te missen in school. Behalve de vaste computers in de klas, gebruiken we ook notebooks. Zo kan iedereen werken aan zijn of haar individuele computerprogramma wat op hun eigen niveau staat ingesteld.

De wereldoriëntatie vakken zijn aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Elke week worden deze vakken aangeboden. Groep 5 krijgt deze lessen samen aangeboden met groep 6. Elk jaar wordt er wisselend les gegeven uit het boek van groep 5 en 6. Dit schooljaar wordt er gewerkt uit de boeken van leerjaar 5. De kinderen van groep 5 krijgen deze lessen van de leerkrachten uit groep 6,7,8. Voor verkeer werken de leerlingen vooral met de verkeerswerkbladen van VVN: “Op Voeten en Fietsen” en “Stap Vooruit”. Verder doen we mee met het verkeersproject “School op Seef". Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we de methode “Kwink”. En natuurlijk wordt er elke week veel aandacht besteed aan onze “Gouwwaarden”: Aardig, Netjes en Rustig.


De gymnastieklessen zijn op dinsdag- en donderdagmiddag. Op de dinsdag wordt er vooral aandacht besteed aan verschillende baltechnieken , balspelen en loop-, ren- en tikspelen. Op de donderdag ligt het accent vooral op turnonderdelen met behulp van verschillende materialen.

De creatieve vakken, zoals tekenen, handenarbeid doen we vooral op de lange dagen: maandag, dinsdag en donderdag. Muziek en dramatische vorming doen we zo vaak mogelijk tussendoor.

Door de extra aandacht en tijd waar iedereen recht op heeft, is het van groot belang dat de leerlingen leren om stil aan het werk te zijn. Op sommige momenten moeten ze leren omgaan met uitgestelde aandacht van de juf. Dan moeten ze hun vraag aan een klasgenoot stellen of even een ander werkje oppakken tot de juf weer beschikbaar is. Zelfstandig werken, samen werken en verantwoordelijkheid nemen is heel belangrijk in de groep hier besteden wij veel aandacht aan. De sfeer in de groep is heel belangrijk. Hoe gaan we met elkaar om? Zit een leerling goed in zijn vel? Is de sfeer in de groep veilig, vertrouwd en gezellig? Wij werken dan ook met een groepsplan gedrag, waar de Gouwwaarden een onderdeel van zijn.

Regelmatig besteden we aandacht aan burgerschapsvorming en verschillende thema's en projecten; de Kinderboekenweek, het leesontbijt, goede doelen, culturele uitstapjes, schoolreis, seizoenen, Sinterklaas, Kerst, Pasen.


Uit het fotoboek

DSCN1982 DSCN1980 DSCN1977 DSCN1971 DSCN1965
DSCN1981 DSCN1979 DSCN1974 DSCN1968 DSCN1963

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.