De Gouwaert is een School op Seef!

Onze school vindt verkeerseducatie belangrijk. Daarom besteden wij hier veel aandacht aan. Wij willen daarmee voldoen aan de geldende kerndoelen zoals die in de wet op het basisonderwijs zijn geformuleerd.
Maar een belangrijkere reden om kwalitatief hoogwaardig verkeersonderwijs aan te bieden is, dat dit naar onze overtuiging een belangrijke bijdrage levert aan de stapsgewijze ontwikkeling van onze leerlingen tot veilige, zelfstandige verantwoordelijke verkeersdeelnemers.
Wij kiezen ervoor om binnen het Zuid-Hollandse programma “School op Seef” bij te dragen aan de veilige, zelfstandige mobiliteit van kinderen. Daarom bieden wij hen in veel leerjaren actuele verkeerseducatie, zowel theorie als praktijk. Daarnaast onderhouden we regelmatig contact met de ouders, om verkeersonderwijs en -opvoeding optimaal op elkaar af te stemmen, en werken we samen met de gemeente en andere organisaties om de omgeving van de school en de routes van de kinderen zo veilig mogelijk te krijgen en te houden.

Neem ook eens een kijkje op http://www.schoolopseef.nl/.
Uit het fotoboek

schoolreisBeekseBergen2018 340 schoolreisBeekseBergen2018 336 schoolreisBeekseBergen2018 328 schoolreisBeekseBergen2018 323 schoolreisBeekseBergen2018 312
schoolreisBeekseBergen2018 337 schoolreisBeekseBergen2018 329 schoolreisBeekseBergen2018 326 schoolreisBeekseBergen2018 319 schoolreisBeekseBergen2018 311

Laatste Nieuws